ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
591 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
962
12 มิ.ย. 2555
592 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
725
11 มิ.ย. 2555
593 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
690
02 พ.ค. 2555
594 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
741
05 มี.ค. 2555
595 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
798
17 ก.พ. 2555
596 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
792
06 ก.พ. 2555
597 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
750
06 ม.ค. 2555
598 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
759
06 ธ.ค. 2554
599 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
739
02 พ.ย. 2554
600 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
1064
30 ก.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| 60 |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74