ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
611 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
271
05 ต.ค. 2553
612 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
557
01 ต.ค. 2553
613 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
322
02 ก.ย. 2553
614 ประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
316
02 ก.ย. 2553
615 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
386
02 ส.ค. 2553
616 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2553 (ผด.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
618
12 ก.ค. 2553
617 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
369
01 ก.ค. 2553
618 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
369
01 มิ.ย. 2553
619 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
536
07 พ.ค. 2553
620 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2533 (ผด.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
1419
03 พ.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| 62 |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73