ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
621 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
842
08 ต.ค. 2553
622 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
741
05 ต.ค. 2553
623 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
1031
01 ต.ค. 2553
624 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
792
02 ก.ย. 2553
625 ประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
789
02 ก.ย. 2553
626 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
858
02 ส.ค. 2553
627 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2553 (ผด.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
1095
12 ก.ค. 2553
628 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
843
01 ก.ค. 2553
629 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
841
01 มิ.ย. 2553
630 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
1008
07 พ.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| 63 |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74