ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
621 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
415
11 มี.ค. 2553
622 สอบราคาซื้อรถบริการฉุกเฉิน (EMS) ดาวน์โหลดเอกสาร
447
09 มี.ค. 2553
623 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
586
25 ธ.ค. 2552
624 รายงานเกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
435
03 ธ.ค. 2552
625 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
435
03 พ.ย. 2552
626 แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีพ.ศ. 2552 (ผด.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
465
12 ต.ค. 2552
627 รายงานเกี่ยวกับการการปฏิบัติตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
424
01 ต.ค. 2552
628 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
345
10 ก.ย. 2552
629 ประกาศผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
418
10 ก.ย. 2552
630 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
343
24 ส.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| 63 |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73