ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
631 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2533 (ผด.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
1897
03 พ.ค. 2553
632 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
887
11 มี.ค. 2553
633 สอบราคาซื้อรถบริการฉุกเฉิน (EMS) ดาวน์โหลดเอกสาร
919
09 มี.ค. 2553
634 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
1061
25 ธ.ค. 2552
635 รายงานเกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
908
03 ธ.ค. 2552
636 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
907
03 พ.ย. 2552
637 แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีพ.ศ. 2552 (ผด.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
939
12 ต.ค. 2552
638 รายงานเกี่ยวกับการการปฏิบัติตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
896
01 ต.ค. 2552
639 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
818
10 ก.ย. 2552
640 ประกาศผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
892
10 ก.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| 64 |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74