ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
641 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
814
24 ส.ค. 2552
642 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
832
21 ส.ค. 2552
643 สอบราคาจ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนสายควนสูง-ควนมดคัน หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
949
21 ก.ค. 2552
644 รายงานข้อมูลพรบ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
1196
21 ก.ค. 2552
645 สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สายทางไกลอัตโนมัติภายในชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
993
14 ก.ค. 2552
646 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 6 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
827
15 มิ.ย. 2552
647 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
899
03 มิ.ย. 2552
648 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
816
04 พ.ค. 2552
649 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
792
03 เม.ย. 2552
650 สอบราคาจ้างเหมาโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
900
13 มี.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| 65 |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74