ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
641 รายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
403
02 ก.พ. 2552
642 รายงานการปฏิบัติตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
305
12 ม.ค. 2552
643 รายงานการปฏิบัติ ตามพรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือนพฤศจิกายน ดาวน์โหลดเอกสาร
326
04 ธ.ค. 2551
644 แบบรายงานแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ผด 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
392
06 พ.ย. 2551
645 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
457
05 พ.ย. 2551
646 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด. 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
2703
28 ต.ค. 2551
647 รายงานแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ผด.2) ดาวน์โหลดเอกสาร
342
28 ต.ค. 2551
648 สอบราคาจ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนสายถนนดำบ้านนายสมชาย รัตนอุดม ม. 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
303
24 ต.ค. 2551
649 รายงาน สขร. พ.ศ. 2540 ประจำเดือนกันยายน 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
295
06 ต.ค. 2551
650 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
267
04 ก.ย. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| 65 |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73