ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
651 รายงาน สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
898
02 มี.ค. 2552
652 รายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
875
02 ก.พ. 2552
653 รายงานการปฏิบัติตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
776
12 ม.ค. 2552
654 รายงานการปฏิบัติ ตามพรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือนพฤศจิกายน ดาวน์โหลดเอกสาร
798
04 ธ.ค. 2551
655 แบบรายงานแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ผด 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
875
06 พ.ย. 2551
656 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
929
05 พ.ย. 2551
657 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด. 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
3176
28 ต.ค. 2551
658 รายงานแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ผด.2) ดาวน์โหลดเอกสาร
814
28 ต.ค. 2551
659 สอบราคาจ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนสายถนนดำบ้านนายสมชาย รัตนอุดม ม. 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
773
24 ต.ค. 2551
660 รายงาน สขร. พ.ศ. 2540 ประจำเดือนกันยายน 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
768
06 ต.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| 66 |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74