ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
651 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณที่ชักพระ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
274
22 ส.ค. 2551
652 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณที่ชักพระ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
304
18 ส.ค. 2551
653 ผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
308
15 ส.ค. 2551
654 รายงาน พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
380
01 ส.ค. 2551
655 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณที่ชักพระ ม. 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
278
31 ก.ค. 2551
656 ประกาศยกเลิกสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
1812
29 ก.ค. 2551
657 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 สายและโครงการขยายเขตประปา ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
925
24 ก.ค. 2551
658 รายงานข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
387
03 ก.ค. 2551
659 ประกาศสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
270
13 มิ.ย. 2551
660 ประกาศสอบราคาโครงการ อบต. ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
360
13 มิ.ย. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| 66 |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73