ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
661 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
740
04 ก.ย. 2551
662 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณที่ชักพระ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
745
22 ส.ค. 2551
663 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณที่ชักพระ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
776
18 ส.ค. 2551
664 ผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
779
15 ส.ค. 2551
665 รายงาน พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
854
01 ส.ค. 2551
666 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณที่ชักพระ ม. 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
749
31 ก.ค. 2551
667 ประกาศยกเลิกสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
2284
29 ก.ค. 2551
668 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 สายและโครงการขยายเขตประปา ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
1399
24 ก.ค. 2551
669 รายงานข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
859
03 ก.ค. 2551
670 ประกาศสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
737
13 มิ.ย. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| 67 |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74