ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
661 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ดาวน์โหลดเอกสาร
288
10 มี.ค. 2551
662 รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
280
05 มี.ค. 2551
663 เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
293
05 มี.ค. 2551
664 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ณ บ้านวังพอ ดาวน์โหลดเอกสาร
297
14 ก.พ. 2551
665 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือนมกราคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
296
01 ก.พ. 2551
666 ผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
293
31 ม.ค. 2551
667 ประกาศแต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
292
21 ม.ค. 2551
668 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
330
14 ม.ค. 2551
669 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
329
14 ม.ค. 2551
670 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
362
09 ม.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| 67 |68| |69| |70| |71| |72| |73