ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
671 การปฏิบัติตามพรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือนธันวาคม 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
693
02 ม.ค. 2551
672 ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
335
25 ธ.ค. 2550
673 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือนพฤศจิกายน ดาวน์โหลดเอกสาร
378
06 ธ.ค. 2550
674 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือนตุลาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
281
07 พ.ย. 2550
675 ประกาศผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์ อปพร. ม. 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
311
06 พ.ย. 2550
676 แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.6) ดาวน์โหลดเอกสาร
443
21 ต.ค. 2550
677 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์ อปพร. จำนวน 1 หลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
292
15 ต.ค. 2550
678 แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
281
05 ต.ค. 2550
679 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือน กันยายน ดาวน์โหลดเอกสาร
289
01 ต.ค. 2550
680 แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ดาวน์โหลดเอกสาร
383
24 ก.ย. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| 68 |69| |70| |71| |72| |73