ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
671 ประกาศสอบราคาโครงการ อบต. ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
833
13 มิ.ย. 2551
672 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ดาวน์โหลดเอกสาร
760
10 มี.ค. 2551
673 รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
751
05 มี.ค. 2551
674 เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
767
05 มี.ค. 2551
675 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ณ บ้านวังพอ ดาวน์โหลดเอกสาร
773
14 ก.พ. 2551
676 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือนมกราคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
773
01 ก.พ. 2551
677 ผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
767
31 ม.ค. 2551
678 ประกาศแต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
764
21 ม.ค. 2551
679 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
804
14 ม.ค. 2551
680 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
804
14 ม.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| 68 |69| |70| |71| |72| |73| |74