ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
681 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
835
09 ม.ค. 2551
682 การปฏิบัติตามพรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือนธันวาคม 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
1175
02 ม.ค. 2551
683 ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
812
25 ธ.ค. 2550
684 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือนพฤศจิกายน ดาวน์โหลดเอกสาร
857
06 ธ.ค. 2550
685 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือนตุลาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
761
07 พ.ย. 2550
686 ประกาศผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์ อปพร. ม. 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
783
06 พ.ย. 2550
687 แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.6) ดาวน์โหลดเอกสาร
914
21 ต.ค. 2550
688 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์ อปพร. จำนวน 1 หลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
762
15 ต.ค. 2550
689 แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
761
05 ต.ค. 2550
690 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือน กันยายน ดาวน์โหลดเอกสาร
769
01 ต.ค. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| 69 |70| |71| |72| |73| |74