ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
681 ประกาศผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
360
12 ก.ย. 2550
682 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร (เดือนส.ค.50) ดาวน์โหลดเอกสาร
309
03 ก.ย. 2550
683 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล. ม. 3,6 ดาวน์โหลดเอกสาร
290
22 ส.ค. 2550
684 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการบุกเบิกสายคอนกรีต - บ้านนางหยี ม.3ารบุกเบิกสายคอนกรีต - บ้านนางหยี ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
300
22 ส.ค. 2550
685 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
293
02 ส.ค. 2550
686 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉวางโครงการก่อสร้างอาคารโรงพระ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
355
02 ส.ค. 2550
687 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
296
27 ก.ค. 2550
688 ประกาศผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
244
19 ก.ค. 2550
689 ผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคา ถนนคสล. ม. 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
311
18 ก.ค. 2550
690 สอบราคาจ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนสายถนนดำ-โคกโป่ง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
283
03 ก.ค. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| 69 |70| |71| |72| |73