ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหัวสายหนาม - ไสเทียม หมู่ที่ 8 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศณีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
62
28 ส.ค. 2562
62 ประกาศดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายป้าย ว. - บ้านนายปราณี เสนารัตน์ หมู่ที่ 6 ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
23 ส.ค. 2562
63 ประกาศดำเนินการจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาแดง หมู่ที่ 8 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
51
23 ส.ค. 2562
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านนายสมพงษ์ บุญมาก หมู่ที่ 6 เขตตำบลไส้หร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
51
22 ส.ค. 2562
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายสามแยกบ้านนายเที่ยง - หัวสะพานด่านฝ้าย หมู่ที่ 6 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
53
22 ส.ค. 2562
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
47
22 ส.ค. 2562
67 ประกาศดำเนินการจ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านนายสมพงษ์ บุญมาก หมู่ที่ 6 เขตตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
44
20 ส.ค. 2562
68 ประกาศดำเนินการจ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายสามแยกบ้านนายเที่ยง - หัวสะพานด่านฝ้าย หมู่ที่ 6 ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
44
20 ส.ค. 2562
69 ประกาศดำเนินการจ้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
46
20 ส.ค. 2562
70 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่องกำหนดวันตรวจการจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
51
24 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73