ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
691 แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ดาวน์โหลดเอกสาร
863
24 ก.ย. 2550
692 ประกาศผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
842
12 ก.ย. 2550
693 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร (เดือนส.ค.50) ดาวน์โหลดเอกสาร
788
03 ก.ย. 2550
694 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล. ม. 3,6 ดาวน์โหลดเอกสาร
766
22 ส.ค. 2550
695 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการบุกเบิกสายคอนกรีต - บ้านนางหยี ม.3ารบุกเบิกสายคอนกรีต - บ้านนางหยี ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
772
22 ส.ค. 2550
696 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
770
02 ส.ค. 2550
697 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉวางโครงการก่อสร้างอาคารโรงพระ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
832
02 ส.ค. 2550
698 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
771
27 ก.ค. 2550
699 ประกาศผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
718
19 ก.ค. 2550
700 ผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคา ถนนคสล. ม. 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
787
18 ก.ค. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| 70 |71| |72| |73| |74