ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
691 ผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคาถนน คสล. ม.4,7,8 ดาวน์โหลดเอกสาร
270
03 ก.ค. 2550
692 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
290
02 ก.ค. 2550
693 ผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
284
12 มิ.ย. 2550
694 ผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
306
12 มิ.ย. 2550
695 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
340
08 มิ.ย. 2550
696 สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
286
05 มิ.ย. 2550
697 ประกาศยกเลิกการสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารโรงพระ หมู่ที่ 4 (ครั้งที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
298
04 มิ.ย. 2550
698 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร (เดือนพ.ค.50) ดาวน์โหลดเอกสาร
275
01 มิ.ย. 2550
699 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รวมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
288
18 พ.ค. 2550
700 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
300
17 พ.ค. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| 70 |71| |72| |73