ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
701 สอบราคาจ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนสายถนนดำ-โคกโป่ง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
753
03 ก.ค. 2550
702 ผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคาถนน คสล. ม.4,7,8 ดาวน์โหลดเอกสาร
741
03 ก.ค. 2550
703 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
769
02 ก.ค. 2550
704 ผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
757
12 มิ.ย. 2550
705 ผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
786
12 มิ.ย. 2550
706 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
820
08 มิ.ย. 2550
707 สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
758
05 มิ.ย. 2550
708 ประกาศยกเลิกการสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารโรงพระ หมู่ที่ 4 (ครั้งที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
771
04 มิ.ย. 2550
709 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร (เดือนพ.ค.50) ดาวน์โหลดเอกสาร
748
01 มิ.ย. 2550
710 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รวมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
761
18 พ.ค. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| 71 |72| |73| |74