ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
701 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
263
14 พ.ค. 2550
702 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารโรงพระ หมู่ที่ 4 (ครั้งที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
294
04 พ.ค. 2550
703 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
274
12 เม.ย. 2550
704 ประกาศยกเลิกสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารโรงพระ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
236
09 เม.ย. 2550
705 ประกาศยกเลิกสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารโรงพระ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
251
27 มี.ค. 2550
706 พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
411
01 มี.ค. 2550
707 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารโรงพระ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
261
26 ก.พ. 2550
708 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
276
08 ก.พ. 2550
709 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
361
04 ม.ค. 2550
710 รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
342
29 ธ.ค. 2549
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| 71 |72| |73