ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
711 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
251
28 ธ.ค. 2549
712 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
276
28 ธ.ค. 2549
713 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
326
28 ธ.ค. 2549
714 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูล ดาวน์โหลดเอกสาร
240
28 ธ.ค. 2549
715 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายข้างอนามัยบ้านปากน้ำ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
295
15 ธ.ค. 2549
716 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
285
15 ธ.ค. 2549
717 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนสายท่งกรวด-ท่งคาด หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
285
15 ธ.ค. 2549
718 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปานครหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
296
07 ธ.ค. 2549
719 ประกาศผู้ชนะประมูลรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
372
31 ต.ค. 2549
720 ประกาศผู้ชนะประมูลรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
303
31 ต.ค. 2549
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| 72 |73