ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
711 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
770
17 พ.ค. 2550
712 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
742
14 พ.ค. 2550
713 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารโรงพระ หมู่ที่ 4 (ครั้งที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
768
04 พ.ค. 2550
714 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
746
12 เม.ย. 2550
715 ประกาศยกเลิกสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารโรงพระ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
707
09 เม.ย. 2550
716 ประกาศยกเลิกสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารโรงพระ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
728
27 มี.ค. 2550
717 พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
884
01 มี.ค. 2550
718 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารโรงพระ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
734
26 ก.พ. 2550
719 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
749
08 ก.พ. 2550
720 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
833
04 ม.ค. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| 72 |73| |74