ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
721 รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
816
29 ธ.ค. 2549
722 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
725
28 ธ.ค. 2549
723 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
748
28 ธ.ค. 2549
724 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
801
28 ธ.ค. 2549
725 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูล ดาวน์โหลดเอกสาร
713
28 ธ.ค. 2549
726 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายข้างอนามัยบ้านปากน้ำ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
777
15 ธ.ค. 2549
727 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
758
15 ธ.ค. 2549
728 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนสายท่งกรวด-ท่งคาด หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
764
15 ธ.ค. 2549
729 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปานครหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
776
07 ธ.ค. 2549
730 ประกาศผู้ชนะประมูลรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
846
31 ต.ค. 2549
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| 73 |74