ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
731 ประกาศผู้ชนะประมูลรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
778
31 ต.ค. 2549
732 ประมูลราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5,500 ลิตร ดาวน์โหลดเอกสาร
802
04 ต.ค. 2549
733 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
752
03 ส.ค. 2549
734 ประกาศสอบราคาจ้างขยายระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
748
03 ส.ค. 2549
735 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาเพิ่มเติม หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
772
04 ก.ค. 2549
736 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างผนังกั้นนำบริเวณที่คอสะพานชำรุด หมูที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
756
04 ก.ค. 2549
737 ประกาศ ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนสายทุ่งกรวด-ทุ่งคาด หมู่ที่ 7และหมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
771
04 ก.ค. 2549
738 ประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
793
28 มิ.ย. 2549
739 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนน หมู่ที่ 4,7,8 ดาวน์โหลดเอกสาร
832
22 มิ.ย. 2549
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| 74